โครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-16 11:11:24
IP: 183.89.31.35
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพร จัดโครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ และการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เพื่ออาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดถ้ำโพงพาง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ