รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564
Posted: admin Date: 2020-11-18 13:43:33
IP: 183.89.32.166
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564

*** คลิ๊กเลือกหน่วยของท่าน  เพื่อตรวจสอบลำดับรายชื่อ***

***ขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาทุกท่าน!!! นำบัตรประจำตัวประชาชน

มาใช้สิทธิในการลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น. ด้วยค่ะ***

และเพื่อป้องกันการแพ่ระบาด ของโรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯ ของ สคบ.

ให้สมาชิกสวมใส่หน้ากากอนามัย มาใช้สิทธิโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าวันที่ 26-29 พฤศจิกายน  2563

ลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 14.00 น.

 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้าได้ที่ http://www.ctscc.net/coop/data/19122563.pdf

 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนศรียาภัย (อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว, อ.เมือง)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนศรียาภัย (อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว, อ.เมือง)

หน่วยลงคะแนนที่ 3 โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก, อ.หลังสวน, อ.ละแม, อ.พะโต๊ะ)

หน่วยท่าแซะ    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ

 

หน่วยปะทิว    

หน่วยลงคะแนน  โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

 

หน่วยจังหวัด    

หน่วยลงคะแนน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

 

หน่วยเมือง    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)

หน่วยลงคะแนนที่ 3 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด(บำนาญเขตฯ1,บำนาญกองการศึกษา ท.วังไผ่,บำนาญสปอ.เมือง ทะเบียนสมาชิกระหว่าง 00062 ถึง 06044)

หน่วยลงคะแนนที่ 4 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด(บำนาญสปอ.เมือง ทะเบียนสมาชิกระหว่าง 06062 ถึง 05759,บำนาญองค์การบริหารเมือง,พิเศษเมือง,บำนาญ นำส่งเอง)

หน่วยสวี    

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)

 

 

 

หน่วยทุ่งตะโก    

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3

 

 

หน่วยหลังสวน  

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

 

หน่วยละแม   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

 

หน่วยพะโต๊ะ   

หน่วยลงคะแนน โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ